เครื่องเล่น HD Player

 
ประเภทสินค้า
Version 1.4
KAIBOER A Series HDMI Cable
Version 1.4

ความยาว  10 เมตร ราคา 2590 บาท

ความยาว  15 เมตร ราคา 3590 บาท

รับประกัน 1 ปี

 
 
Product Description

A Series HDMI Simple introduction:
1. Golden Alloy Connector.
2. Ensure audio and video output perfectly.
3. Support HDMI1.4.
4. Compatible with all kind of HDMI devices.
5. Full up to 1080p
6. Max Gbps: 10.2GB/s


HDMI places incredible performance demands on interconnect cables, requiring a truly high-bandwidth connection. One that can deliver enormous amounts of digital data without bit error and signal degradation. Kaiboer Ultimate High Speed HDMI meets and exceeds that challenge, boasting a cable bandwidth greater than 10.2 Gbps. With A Series, you'll optimize the picture and sound quality of today's highest performance 1080p sources and displays_and be future ready for tomorrow's faster data rates and even higher definition components. That means your favorite high definition DVDs, like Blu-ray Disc™ , and HD programming will truly come alive with unparalleled clarity and realism.


Kaiboer designs its advanced cables for HDMI™ To meet and exceed the highest of HDMI standards. If the components you purchase in the future ever surpass the performance of the A Series you buy today, Kaiboer will upgrade the cable absolutely free.

 
 
 
Model A Series HDMI. 
Weaving Method 24AWG(Length>8M); 28AWG(Length<7M). 
Shielded Copper shielded net. 
Specification 1M, 2M, 3M, 5M, 8M, 10M, 12M, 15M. 

 

 
Online:  5
Visits:  2,499,076
Today:  623
PageView/Month:  18,818